Om terapien

I terapien tar vi for oss det du ønsker å få hjelp med, men vi ser også på det helhetlige bilde. Noe av det viktigste er å få et større perspektiv på hva som kan forårsake problemene. 


Som relasjonsterapeut og utdannet sexolog, har jeg utviklet en pakke, hvor vi sammen går igjennom prosessen og reisen for en bedre relasjon til deg selv og andre. Som terapaut er det viktig at man kan være med å guide og gi de verktøyene som må til for at klientene mine håndtere problemene sine best mulig. Jobben gjøres av deg, men du skal få støtte og hjelp under hele prosessen. 


Vi kan møtes online, ha walk and talk eller i terapilokalene til Sexologiskolen, som ligger sentralt i Oslo.